Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)

Dátum otvorenia: 2.5.2017
Dátum a čas uzavretia: 3.7.2017, 12:00 

Viac info web APVV

Váš záujem pripraviť projekt oznámte na e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zoznam podporených Grantov UK na PRIF UK v roku 2017

Zoznam všetkých podporenych GUK 2017 - web RUK

V prípade, ak niektorý riešiteľ podporeného GUK nebude grant realizovať, prosíme, aby túto skutočnosť bezodkladne ohlásil na ONMP.

V sekcii GUK / Čerpanie finančných prostriedkov - nájdete informácie, pokyny a odporúčania ONMP k čerpaniu fin. prostriedkov ako aj potrebné dokumenty.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018.

Dátum otvorenia: 20.3.2017
Dátum a čas uzavretia: 28.4.2017 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve KEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve KEGA 2018 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018.

Dátum otvorenia: 15.3.2017
Dátum a čas uzavretia: 28.4.2017 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve VEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2018 

 

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

Dátum otvorenia: 15. 3. 2017
Dátum a čas uzavretia: 15.5.2017, 12:00 

Viac info web APVV

Váš záujem pripraviť projekt oznámte do 20.4.2017 na e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Predsedníctvo SAV vypísalo výzvu na podávanie žiadosti o finančný príspevok (grant VEGA) na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2018

Dátum otvorenia: 1.3.2017
Dátum a čas uzavretia: 28.4.2017 do 14. hod

Viac info web SAV

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2018 

Výzva na podávanie žiadostí Grantov UK na rok 2017.

Uzávierka výzvy: 31.12.2016 - podávanie výhradne elektronicky

Viac info: http://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

Ročnú správu KEGA podávajú projekty, ktoré budú riešené aj v roku 2017.

TERMÍN: do 15.11.2016 do 14.00 hod.:

  • podanie do online
  • a odovzdanie dokumentácie

viac info

v sekcii KEGA, Ročná správa vrátane finančnej správy a aktualizácie riešiteľského kolektívu.

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4