Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV MVP 2024

Dátum otvorenia: 18. 3. 2024

Dátum uzavretia: 28. 6. 2024, 12:00

Viac info - web APVV  

Prihlasovací formulár OVVP k výzve APVV VV 2023

Informácie OVVP k aktuálnym výzvam

 

 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025.

Dátum a čas uzavretia: do 30. 4. 2024 do 14.00 hod.

Viac info web MŠVVaM SR

Prihlasovací formulár OVVP k výzve VEGA 2025 

 

 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025.

Dátum a čas uzavretia: do 30. 4. 2024 do 14.00 hod.

Viac info web MŠVVaM SR

Prihlasovací formulár OVVP k výzve KEGA 2025 

 

COINTT 2023 – COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Ide o najväčšie podujatie na Slovensku venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania

Kedy: 24. – 25. október 2023

Forma: prezenčne, konferenčné priestory Hotela Saffron v Bratislave

Hlavná téma: Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach: www.cointt.sk

Na konferenciu sa môžete bezplatne registrovať na tomto linku, do 20. 10. 2023.

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2023

Dátum otvorenia: 25. 9. 2023

Dátum uzavretia: 27. 11. 2023

Viac info - web APVV  

Prihlasovací formulár OVVP k výzve APVV VV 2023

Informácie OVVP k aktuálnym výzvam

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024.

Dátum a čas uzavretia: 28.4.2023 do 14.00 hod.

Viac info web MŠVVaŠ SR

Prihlasovací formulár OVVP k výzve VEGA / VEGA SAV 202

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2024.

Dátum a čas uzavretia: 28.4.2023 do 14.00 hod.

Viac info web MŠVVaŠ SR

Prihlasovací formulár OVVP k výzve KEGA 2024 

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

Dátum otvorenia: 26. 9. 2022

Dátum uzavretia: 28. 11. 2022

Viac info - web APVV  

Prihlasovací formulár OVVP k výzve APVV VV 2022

Informácie OVVP k aktuálnym výzvam

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4