Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan).

Dátum otvorenia: 01. 4. 2021

Dátum uzavretia: 02. 6. 2021

Viac info - web APVV

 

 

Výzva na podávanie žiadostí Grantov UK na rok 2021.

Uzávierka výzvy: 31.12.2020 - podávanie výhradne elektronicky

Viac info: http://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

Viac info: Informácie (usmernenia) ONMP k žiadosti o GUK

 

APVV vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Dátum otvorenia: 01. 10. 2020

Dátum uzavretia: 01. 12. 2020

Viac info - web APVV

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020 

Dátum otvorenia: 22. 9. 2020

Dátum uzavretia: 23. 11. 2020, 12:00

Viac info - web APVV

Prihlasovací formulár ONMP k výzve APVV VV 2020

Informácie ONMP k aktuálnym výzvam

 

 

Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Dátum otvorenia: 15. 6. 2019

Dátum uzavretia: 15. 7. 2019, 12:00

Viac info - web APVV

Informácie ONMP k aktuálnym výzvam

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021.

Dátum otvorenia: 20.3.2020
Dátum a čas uzavretia: 29.5.2020 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve KEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve KEGA 2021 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021.

Dátum otvorenia: 20.3.2020 
Dátum a čas uzavretia: 29.5.2020 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve VEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2021 

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019 

Dátum otvorenia: 12. 9. 2019

Dátum uzavretia: 12. 11. 2019, 12:00

Viac info - web APVV

Prihlasovací formulár ONMP k výzve APVV VV 2019

Informácie ONMP k aktuálnym výzvam

 

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4