Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Najprestížnejšie granty financované zo zdrojov EU. Jedná sa o podporu malých výskumných skupín dvoch až štyroch hlavných riešiteľov pri riešení výskumného projektu s originálnou myšlienkou a inovatívnym prístupom na hraniciach sučasného poznania.

Kedy: 2.10.2017 o 14:00 hod

Kde: PRIF UK, miestnosť CPS+ (B1-322)

Registrácia online do 28.9.2017: Prihlásenie na seminár ERC Synergy Grants

Program:

  • 1.Hlavná myšlienka ERC Synergy Grants
  • 2.Podmienky zapojenia sa do grantov
  • 3.Podávanie žiadosti + projektova žiadosť
  • 4.Oprávnené výdavky
  • 5.Hodnotiaci proces + prípadné obmedzenia do budúcna
  • 6.Dôležité odkazy a linky

 

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike

Dátum otvorenia: 31. 5. 2017
Dátum a čas uzavretia: 1. 8. 2017, 12:00 

Viac info web APVV

Váš záujem pripraviť projekt oznámte na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)

Dátum otvorenia: 2.5.2017
Dátum a čas uzavretia: 3.7.2017, 12:00 

Viac info web APVV

Váš záujem pripraviť projekt oznámte na e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zoznam podporených Grantov UK na PRIF UK v roku 2017

Zoznam všetkých podporenych GUK 2017 - web RUK

V prípade, ak niektorý riešiteľ podporeného GUK nebude grant realizovať, prosíme, aby túto skutočnosť bezodkladne ohlásil na ONMP.

V sekcii GUK / Čerpanie finančných prostriedkov - nájdete informácie, pokyny a odporúčania ONMP k čerpaniu fin. prostriedkov ako aj potrebné dokumenty.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018.

Dátum otvorenia: 20.3.2017
Dátum a čas uzavretia: 28.4.2017 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve KEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve KEGA 2018 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018.

Dátum otvorenia: 15.3.2017
Dátum a čas uzavretia: 28.4.2017 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve VEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2018 

 

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

Dátum otvorenia: 15. 3. 2017
Dátum a čas uzavretia: 15.5.2017, 12:00 

Viac info web APVV

Váš záujem pripraviť projekt oznámte do 20.4.2017 na e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Predsedníctvo SAV vypísalo výzvu na podávanie žiadosti o finančný príspevok (grant VEGA) na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2018

Dátum otvorenia: 1.3.2017
Dátum a čas uzavretia: 28.4.2017 do 14. hod

Viac info web SAV

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2018 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4