Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

COINTT 2023 – COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Ide o najväčšie podujatie na Slovensku venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania

Kedy: 24. – 25. október 2023

Forma: prezenčne, konferenčné priestory Hotela Saffron v Bratislave

Hlavná téma: Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach: www.cointt.sk

Na konferenciu sa môžete bezplatne registrovať na tomto linku, do 20. 10. 2023.

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2023

Dátum otvorenia: 25. 9. 2023

Dátum uzavretia: 27. 11. 2023

Viac info - web APVV  

Prihlasovací formulár OVVP k výzve APVV VV 2023

Informácie OVVP k aktuálnym výzvam

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024.

Dátum a čas uzavretia: 28.4.2023 do 14.00 hod.

Viac info web MŠVVaŠ SR

Prihlasovací formulár OVVP k výzve VEGA / VEGA SAV 2024 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2024.

Dátum a čas uzavretia: 28.4.2023 do 14.00 hod.

Viac info web MŠVVaŠ SR

Prihlasovací formulár OVVP k výzve KEGA 2024 

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

Dátum otvorenia: 26. 9. 2022

Dátum uzavretia: 28. 11. 2022

Viac info - web APVV  

Prihlasovací formulár OVVP k výzve APVV VV 2022

Informácie OVVP k aktuálnym výzvam

 

COINTT 2022 – Cooperation Innovation Technology Transfer

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Ide o najväčšie podujatie na Slovensku venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania

Kedy: 18. – 19. 10. 2022

Kde: konferenčné priestory Hotela Saffron v Bratislave, účasť na podujatí je bezplatná

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach: www.cointt.sk

Link na registráciu: https://cointt.sk/registracia/

 

10. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU je otvorený.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Nominácie sa prijímajú do 31. augusta 2022.

Viac info

Informácie k výzvam LIFE 2022

Otvorenie výziev: 17.5.2022

Viac info

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4