Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021.

Dátum otvorenia: 20.3.2020
Dátum a čas uzavretia: 29.5.2020 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve KEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve KEGA 2021 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021.

Dátum otvorenia: 20.3.2020 
Dátum a čas uzavretia: 29.5.2020 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve VEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2021 

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019 

Dátum otvorenia: 12. 9. 2019

Dátum uzavretia: 12. 11. 2019, 12:00

Viac info - web APVV

Prihlasovací formulár ONMP k výzve APVV VV 2019

Informácie ONMP k aktuálnym výzvam

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020.

Dátum otvorenia: 29.3.2019
Dátum a čas uzavretia: 26.4.2019 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve KEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve KEGA 2020 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020.

Dátum otvorenia: 29.3.2019
Dátum a čas uzavretia: 26.4.2019 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve VEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2020 

 

Predsedníctvo SAV vypísalo výzvu na podávanie žiadosti o finančný príspevok (grant VEGA) na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2020

Dátum otvorenia: 1.3.2019
Dátum a čas uzavretia: 26.4.2019 do 14. hod

Viac info web SAV

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2020 

 

Projekt ImageInLife schémy MSCA – ITN vás pozýva na konferenciu: Podpora výskumu v rámci EÚ

Konferencia sa bude zaoberať financovaním výskumu a mobility v rámci EÚ – príďte a získajte informácie o finančných prostriedkoch EÚ pre vašu výskumnú činnosť, o možnostiach doktorandského štúdia a mobility.

Kedy: 19. februára 2019 od 13:30 hod.

Kde: Akademický park, Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, Bratislava

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach:

imageinlife.eu

h2020.cvtisr.sk

 

Informačný deň COST je organizovaný s cieľom zvýšiť možnosti a vedomosti vedeckej, výskumnej obce a príslušných zainteresovaných strán členskej krajiny COST a poskytnúť dostatok informácií o tom, ako funguje COST, ako sa pripojiť k akcii COST, ako pripraviť úspešný návrh, ako aj predviesť najlepšie príklady.

Kedy: 7.2.2019 od 8:30 do 12:00 hod

Kde: konferenčná sála CVTI SR, 2. poschodie, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Registrácia online do 4.2.2019:

Registrácia

Program

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4