Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Na prístup do tejto sekcie sa musíte prihlásiť. Prístup len pre zamestnancov PriF UK.

Podmenu sekcie KEGA projektov:

  • Výzva KEGA
  • Rozpoložkovanie KEGA
  • Ročná správa vrátane finančnej správy a ARK
  • Záverečná správa a oponentúra
  • Základné dokumenty
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4