Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Prihlásenie

Na stránku sa prihlasuje prostredníctvom účtu v informačnom sytéme Univerzity Komenského (IIKS - AiS2). Prihlásiť sa môžu len doktorandi a zamestnanci PriF UK.


Prihlásenie pomocou IIKS - AiS2


Pokiaľ nemáte svoje konto v systéme IIKS - AiS2 aktivované, prípadne ste zabudli heslo, obráťte sa na správcu hesiel.
Barbara Rybárová
e-mail: rybarova(at)fns.uniba.sk
tel: (02) 602 966 75 č. d: 102
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4