Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Na prístup do tejto sekcie sa musíte prihlásiť. Prístup len pre zamestnancov PriF UK.

Podmenu sekcie APVV projektov:

  • Informácie ONMP k aktuálnym výzvam
  • Informácie ONMP ku bežiacim projektom
  • Informácie ONMP ku končiacim a ukončeným projektom
  • Informácie právne predpisy a usmernenia z web stránky APVV

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4