Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Informačný deň COST je organizovaný s cieľom zvýšiť možnosti a vedomosti vedeckej, výskumnej obce a príslušných zainteresovaných strán členskej krajiny COST a poskytnúť dostatok informácií o tom, ako funguje COST, ako sa pripojiť k akcii COST, ako pripraviť úspešný návrh, ako aj predviesť najlepšie príklady.

Kedy: 7.2.2019 od 8:30 do 12:00 hod

Kde: konferenčná sála CVTI SR, 2. poschodie, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Registrácia online do 4.2.2019:

Registrácia

Program

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018 

Dátum otvorenia: 13. 9. 2018

Dátum uzavretia: 13. 11. 2018, 12:00

Viac info - web APVV

Prihlasovací formulár ONMP k výzve APVV VV 2018

Informácie ONMP k aktuálnym výzvam

 

Program LIFE spustil výzvu na predkladanie projektov v roku 2018. Tento rok investuje takmer 400 miliónov eur do ochrany prírody, ochrany životného prostredia a opatrení na ochranu klímy.

Viac info o výzve

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019.

Dátum otvorenia: 26.3.2018
Dátum a čas uzavretia: 27.4.2018 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve KEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve KEGA 2019 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019.

Dátum otvorenia: 26.3.2018
Dátum a čas uzavretia: 27.4.2018 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve VEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2019 

 

 

Výzva na podávanie žiadostí Grantov UK na rok 2018.

Uzávierka výzvy: 31.12.2017 - podávanie výhradne elektronicky

Viac info: http://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/

Viac info: Informácie (usmernenia) ONMP k žiadosti o GUK

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017 

Dátum otvorenia: 3. 10. 2017

Dátum uzavretia: 4. 12. 2017, 12:00

Viac info - web APVV

Prihlasovací formulár ONMP k výzve APVV VV 2017

Informácie ONMP k aktuálnym výzvam

 

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike

Dátum otvorenia: 31. 5. 2017
Dátum a čas uzavretia: 1. 8. 2017, 12:00 

Viac info web APVV

Váš záujem pripraviť projekt oznámte na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4