Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike

Dátum otvorenia: 16. 4. 2015
Dátum a čas uzavretia: 16. 6. 2015, 12:00

Viac info

 

Zoznam pridelených Grantov UK 2015 na PRIF UK

 

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike

Dátum otvorenia: 7. 4. 2015
Dátum a čas uzavretia: 8. 6. 2015, 12:00

Viac info

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike

Dátum otvorenia: 20. 3. 2015
Dátum a čas uzavretia: 22. 5. 2015, 12:00

Viac info

Dátum otvorenia výzvy: 25.3.2015
Dátum ukončenia: 30.4.2015 o 14.00 hod. sa uzavrie online systém.

Váš záujem pripraviť projekt do tejto výzvy, resp. participáciu PriF UK v úlohe spoluriešiteľskej organizácie v projekte oznámte, prosím, fakulte prostredníctvom formulára, ktorý nájdete spolu s ďalšími potrebnými informáciami na tejto stránke v sekcii KEGA - Výzva KEGA.

Príp. potrebné nové informácie k Výzve KEGA ´16 budeme priebežne dopĺňať do uvedenej sekcie.

VEGA:

http://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-na-rok-2015/

KEGA:

http://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-kega-na-rok-2015/

 

Dátum otvorenia výzvy: 19.3.2015

Dátum ukončenia: 30.4.2015 o 14.00 hod. sa uzavrie online systém e-Vega.

Váš záujem pripraviť projekt do tejto výzvy, resp. participáciu PriF UK v úlohe spoluriešiteľskej organizácie v projekte oznámte, prosím, fakulte prostredníctvom formulára, ktorý nájdete spolu s ďalšími potrebnými informáciami na tejto stránke v sekcii VEGA - Výzva VEGA / VEGA SAV 2016.

Príp. potrebné nové informácie k Výzve VEGA ´16 budeme priebežne dopĺňať do uvedenej sekcie.

 

Zodpovedný riesiteľ ukončeného projektu APVV (VV,DO7RP, LPP,ESF, VVCE) má povinnosť podať na APVV monitorovaciu správu (MS) nasledujúce 3 roky po jeho skončeni.  

Termín na odovzdanie MS na ONMP je najneskôr do 27.3.2015 (piatok) do 12.00 hod. na č.d. B1-318.

Viac info: Monitorovacie správy ukončených projektov APVV

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4