Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Ak riešiteľ grantu UK v priebehu riešenia projektu:

  • prerušuje štúdium na PriF UK
  • plánuje ukončenie, alebo bude končiť štúdium na PriF UK

je povinný o tom bezodkladne informovať ONMP (metodik: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.), aby bol dostatočný čas na vykonanie nutných krokov, ktoré priamo súvisia s finálnou fázou čerpania financií a Vašou prípravou záverečnej správy.

PRÍKLAD č. 1 – ukončenie štúdia, odchod z UK:
Ak Vám napr. ku 31.8. končí doktorandské štúdium, a nezostanete na fakulte /na UK/ ako zamestnanec a už ani ako študent, po skončení štúdia teda z UK odchádzate, ste povinný podať ZS ešte pred termínom 31.8. t.j. pred ukončením doktorandského štúdia, kým ste vedený v AIS.

PRÍKLAD č. 2 – ukončenie štúdia a pokračovanie ako zamestnanec UK:
Ak končíte dokt. štúdium, ale zostávate na UK ďalej ako zamestnanec môžete riešiť projekt a čerpať fin. prostriedky celé obdobie, na to vyhradené. V praxi teda vôbec nerobí problém to, že ste „pol projektu“ ešte doktorand, a „pol projektu“ potom už zamestnanec.

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4