Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020.

Dátum otvorenia: 29.3.2019
Dátum a čas uzavretia: 26.4.2019 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve VEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2020 

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4