Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Na prístup do tejto sekcie sa musíte prihlásiť. Prístup len pre zamestnancov PriF UK.

Podmenu sekcie vedeckých parkov:

  • Vedecký park UK
  • Vedecký park STU

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4