CPS
Život a voda: výstupy projektu KEGA

Život a voda - modelové aplikácie a námety k výučbe biológie na gymnáziách.
Projekt KEGA č. 073UK-4/2012


Projekt sa realizoval v rokoch 2012 až 2014 a týkal sa tvorby didaktických materiálov pre vodné ekosystémy.
Didaktické materiály - 1. stupeň náročnosti
Ekológia vodných ekosystémov pre gymnázia 1 (image súbor ISO na napálenie na CD)
Ekológia vodných ekosystémov pre gymnázia 1 (komprimovaný ZIP súbor)
Ekológia vodných ekosystémov pre gymnázia 2 (image súbor ISO na napálenie na CD)
Ekológia vodných ekosystémov pre gymnázia 2 (komprimovaný ZIP súbor)
Život a voda didaktický manuál z biológie 1 (image súbor ISO na napálenie na CD)
Život a voda didaktický manuál z biológie 2 (image súbor ISO na napálenie na CD)
Život a voda didaktický manuál z biológie 1 (komprimovaný ZIP súbor)
Život a voda didaktický manuál z biológie 2 (komprimovaný ZIP súbor)
Učebnica- 2. stupeň náročnosti
Sladkovodné ekosystémy (Beracko, P., Bulánková, E., Stloukalová, V. (eds.))
Digitálny determinačný kľúč makrozoobentosu (Eva Bulánková, Viera Stloukalová, Thomas Korte)
Kľúč BMWP
Slovník základných hydrobiologických a ekologických pojmov
Determinačné klúče
Obrazový kľúč na výpočet BMWP - 1. stupeň náročnosti
Digitálny determinačný kľúč (súčasť učebnice) - 2. stupeň náročnosti
Obrazový kľúč vodných rastlín 1 (natantné) - 1. stupeň náročnosti
Obrazový kľúč vodných rastlín 2 (submerzné)- 1. stupeň náročnosti
Poďakovanie
Projekt Život a voda - modelové aplikácie a námety k výučbe biológie na gymnáziách je podporený Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR , KEGA 073UK-4/212