- Koncept  
- Obsah  
- Ciele  
- Výučbové materiály  
- Časový plán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AquaWis
Projekt Aqua

Vodné ekosystémy sú ideálnym modelovým objektom na výučbu biológie so zameraním na ekológiu. Poznaním vzťahov prebiehajúcich v tečúcich i stojatých vodách sa dajú vysvetliť takmer všetky ekologické pojmy. Navrhovaný projekt preto zahŕňa tvorbu nových moderných výučbových materiálov pre učiteľov biológie, ktorí vyučujú ekológiu v prvom ročníku gymnázií.