Koncept  
Obsah  
Ciele  
Výučbové materiály  
Časový plán  
Krátke zhrnutie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt AquaAquaWis
Projekt

Voda patrí k základným zdrojom nevyhnutným pre život ľudí, zvierat a rastlín, a preto si zasluhuje našu starostlivosť a ochranu. Účinná ochrana vôd si vyžaduje dôkladné poznanie fungovania a vzťahov vo vodných ekosystémoch.

Z tohto dôvodu sa v posledných desiatich rokoch dostala ochrana tečúcich vôd viac do povedomia verejnosti, hlavne vo vodnom hospodárstve a v politike.