Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Zobraziť iba aktuálne výzvy

Všetky výzvy

Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Vyhlasovateľ Obsah výzvy
od  
do  


01.01.2011 15.09.2011 European Sc. Found. Call for ESF Research Conference Proposals
01.01.2011 29.04.2011 European Commission EACEA COMENIUS In – Service Training for Teachers and other Educational Staff (IST)
01.01.2011 15.05.2011 SAIA Akcia Rakúsko - Slovensko
01.01.2011 15.10.2011 SAIA Akcia Rakúsko - Slovensko
01.01.2011 30.06.2011 European Commission EACEA Call for Proposals EACEA/15/2011
01.01.2011 31.07.2011 MŠVVaŠ SR DAAD
04.08.2010 04.10.2010 APVV Vyzva APVV pre aktivity ENV v roku 2010 – RNP 2010
20.07.2010 17.05.2011 European Commission Information and Communication Technologies Calls: FP7-ICT-2011-C
09.07.2010 10.09.2010 APVV Vyzva APVV: Slovensko – Portugalsko 2010
14.06.2010 16.08.2010 APVV Vyzva APVV: Slovensko – Rakusko 2010
07.06.2010 06.08.2010 APVV Vyzva APVV: Slovensko – Madarsko 2010
24.05.2010 23.07.2010 APVV Vyzva APVV: Verejna vyzva 2010
17.05.2010 16.07.2010 APVV Výzva APVV: Slovensko – Bulharsko 2010
03.05.2010 02.07.2010 APVV Vyzva APVV: Slovensko – Rumunsko 2010
16.04.2010 16.06.2010 APVV Vyzva APVV: Slovensko – Slovinsko 2010
15.03.2010 30.04.2010 MŠVVaŠ SR Vyzva na podavanie ziadosti o dotaciu na nove projekty KEGA so zaciatkom riesenia v roku 2011
15.03.2010 30.04.2010 MŠVVaŠ SR Vyzva na podavanie ziadosti o dotaciu na nove projekty VEGA so zaciatkom riesenia v roku 2011
01.01.2010 15.03.2011 Visegrad fund Standart Grants 2011
30.10.2009 30.11.2009 APVV Verejna vyzva na predkladanie ziadosti v ramci programu "Podpora vyskumu a vyvoja v malych a strednych podnikoch" zamerana na podporu start-up a spin-off podnikov – VMSP 2009-II
02.09.2009 02.11.2009 APVV Vyzva k podavaniu navrhov na spolocne projekty vyskumu a vyvoja podporujuce spolupracu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Cinskej ludovej republiky na roky 2010 - 2011
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4