Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Zobraziť iba aktuálne výzvy

Všetky výzvy

Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Vyhlasovateľ Obsah výzvy
od  
do  


16.03.2011 11.08.2011 European Commission Marie-Curie Actions Calls: FP7-PEOPLE-2011-IIF
16.03.2011 11.08.2011 European Commission Marie-Curie Actions Calls: FP7-PEOPLE-2011-IOF
15.03.2011 29.04.2011 MŠVVaŠ SR Vyzva VEGA 2012
15.03.2011 29.04.2011 MŠVVaŠ SR Výzva KEGA 2012
10.03.2011 22.06.2011 European Commission Marie-Curie Actions Calls: FP7-PEOPLE-2011-NCP
01.03.2011 02.05.2011 APVV Vyzva Slovensko – Cesko 2011
26.02.2011 18.07.2011 European Commission Environment Life+ 2011
15.02.2011 31.03.2011 SAV VEGA SAV 2012
10.02.2011 03.05.2011 European Commission Joint Technology Initiatives (Annex IV-SP1) Calls
01.02.2011 30.04.2011 APVV Výzva Slovensko – Francúzsko 2011
01.02.2011 28.04.2011 European Commission Information and Communication Technologies Calls
01.01.2011 16.05.2011 Visegrad fund Visegrad Strategic Program (Strategic Grants) 2011
01.01.2011 01.03.2011 Visegrad fund Small Grants 2011
01.01.2011 01.06.2011 Visegrad fund Small Grants 2011
01.01.2011 10.11.2011 Visegrad fund Visegrad University Studies Grant (VUSG)
01.01.2011 01.09.2011 Visegrad fund Small Grants 2011
01.01.2011 01.12.2011 Visegrad fund Small Grants 2011
01.01.2011 12.05.2011 European Commission CIP-IEE-2011
01.01.2011 03.05.2011 African Union OPEN CALL FOR PROPOSAL 2011
01.01.2011 01.04.2011 European Union Program cezhranicnej spoluprace SR – Rakusko 2007 - 2013
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4