Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Zobraziť iba aktuálne výzvy

Všetky výzvy

Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Vyhlasovateľ Obsah výzvy
od  
do  


10.05.2013 09.07.2013 APVV Slovensko - Bulharsko 2013
03.05.2013 03.07.2013 APVV Vyzva APVV Slovensko – Ukrajina 2013
02.04.2013 02.07.2013 APVV APVV Slovensko – Francuzsko 2013
18.03.2013 31.05.2013 APVV Vyzva APVV Slovensko – Madarsko 2013
15.03.2013 30.05.2013 APVV Vyzva APVV Slovensko – Cesko 2013
05.11.2012 21.01.2013 APVV Výzva APVV VV 2012
02.05.2012 29.06.2012 APVV Vyzva APVV Slovensko – Polsko 2012
30.03.2012 15.05.2012 MŠVVaŠ SR Výzva KEGA 2013
20.03.2012 30.04.2012 MŠVVaŠ SR Výzva VEGA 2013
08.03.2012 31.05.2012 APVV Vyzva APVV Slovensko – Cina 2012
05.03.2012 10.05.2012 Nadacia Ekopolis Vyzva na predkladanie navrhov Spolocnych projektov vramci Blokoveho grantu pre podporu partnerstiev
01.03.2012 30.04.2012 APVV Výzva APVV Slovensko – Rumunsko 2012
01.03.2012 25.04.2012 SPP Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu
03.05.2011 18.08.2011 European Commission Cooperation: SP1-JTI-CS-2011-01
03.05.2011 04.07.2011 APVV Vyzva APVV Slovensko – Srbsko 2011
28.04.2011 28.07.2011 European Commission Cooperation: SP1-JTI-CS-2011-02
01.04.2011 31.05.2011 APVV Vyzva APVV Slovensko – Grecko 2011
29.03.2011 15.06.2011 European Commission ERC-2011-PoC
29.03.2011 15.06.2011 European Commission Ideas: ERC-2011-PoC
16.03.2011 11.08.2011 European Commission Marie-Curie Actions Calls: FP7-PEOPLE-2011-IEF
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4