Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Zobraziť iba aktuálne výzvy

Všetky výzvy

Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Vyhlasovateľ Obsah výzvy
od  
do  


17.10.2005 22.12.2005 MŠVVaŠ SR SOP ĽZ-2005-SORO-3
17.10.2005 22.12.2005 MŠVVaŠ SR JPD BA Cieľ 3-2005-SORO-3
05.08.2005 12.10.2005 MPSVR SOP ĽZ – 2005/1.3/01
05.08.2005 12.10.2005 MPSVR SOP ĽZ –2005/2.2/01
01.07.2005 20.09.2005 MPSVR JPD3/2005/1.1/01
01.07.2005 20.09.2005 MPSVR JPD3/2005/2.1/01
21.03.2005 20.05.2005 MŠVVaŠ SR SOP ĽZ – 2005 – SORO – 2
21.03.2005 20.05.2005 MŠVVaŠ SR SOP-ĽZ-2005-SORO-1
21.03.2005 20.05.2005 MŠVVaŠ SR JPD BA CIEĽ 3 – 2005 – SORO – 2
21.03.2005 20.05.2005 MŠVVaŠ SR JPD BA Cieľ 3-2005-SORO-1
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4