Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Zobraziť iba aktuálne výzvy

Všetky výzvy

Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Vyhlasovateľ Obsah výzvy
od  
do  


01.07.2007 14.12.2007 APVV PP7RP 2007 – Výzva na podávanie žiadostí o refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie
22.06.2007 20.08.2007 APVV Verejná výzva na predkladanie žiadostí na úcast v aktivitách Európskej nadácie pre vedu - ENV (European Science Foundation - ESF) v rámci schémy EUROCORES v 6 nových programoch EUROCORES vypísaných v roku 2007
16.05.2007 16.07.2007 APVV Verejná výzva na predkladanie projektov výskumu a vývoja
23.04.2007 22.06.2007 APVV Výzva k podávaniu návrhov na spoloèné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Èeskej republiky na roky 2008 - 2009
14.09.2006 13.11.2006 MPSVR JPD3 - 2006/1.1/01
14.09.2006 14.11.2006 MPSVR JPD3 - 2006/2.1/02
24.08.2006 24.10.2006 MPSVR SOP ĽZ - 2006/3.2/01
15.06.2006 15.08.2006 APVV Bilaterálna vedecko-technická spolupráca medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou na roky 2007 – 2008.
31.05.2006 31.07.2006 APVV Rámcový program EÚ 2006
31.05.2006 31.07.2006 APVV EUREKA 2006
31.05.2006 31.07.2006 APVV COST 2006 (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research)
23.05.2006 24.07.2006 APVV VV 2006/Verejná výzva na podávanie projektov výskumu a vývoja
16.05.2006 17.07.2006 APVV ESF 2006/European Science Foundation
18.04.2006 19.06.2006 APVV LPP 2006/Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy
12.04.2006 14.06.2006 MŠVVaŠ SR SOP ĽZ /JPD BA CIEĽ 3-2006-SORO-NP1
24.03.2006 26.05.2006 MŠVVaŠ SR JPD BA CIEĽ 3-2006-SORO-1
24.03.2006 26.05.2006 MŠVVaŠ SR SOP ĽZ-2006-SORO-1
01.03.2006 22.03.2006 MPSVR JPD3 - 2006/2.1/01
12.12.2005 28.02.2006 MŠVVaŠ SR SOP ĽZ/ JPD BA Cieľ 3-2005-SORO-NP1
12.12.2005 17.02.2006 MŠVVaŠ SR SOP ĽZ/ JPD BA Cieľ 3-2005-SORO-NP1
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4