Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:
Zobraziť iba aktuálne výzvy

Všetky výzvy

Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Vyhlasovateľ Obsah výzvy
od  
do  


03.10.2017 04.12.2017 APVV Výzva APVV VV 2017
20.03.2017 28.04.2017 MŠVVaŠ SR Výzva KEGA 2018
15.03.2017 28.04.2017 MŠVVaŠ SR Výzva VEGA 2018
15.03.2017 15.05.2017 APVV APVV Slovensko – Čína 2017
03.03.2017 28.04.2017 MŠVVaŠ SR Výzva VEGA SAV 2018
10.03.2016 29.04.2016 MŠVVaŠ SR Výzva VEGA 2017
10.03.2016 29.04.2016 MŠVVaŠ SR Výzva KEGA 2017
01.03.2016 29.04.2016 MŠVVaŠ SR Výzva VEGA SAV 2017
09.09.2015 11.11.2015 APVV Výzva APVV - VV 2015
16.04.2015 16.06.2015 APVV Slovensko – Francúzsko 2015
07.04.2015 08.06.2015 APVV Slovensko – Portugalsko 2015
25.03.2015 30.04.2015 MŠVVaŠ SR KEGA 2016
20.03.2015 22.05.2015 APVV Slovensko – Rakúsko 2015
19.03.2015 30.04.2015 MŠVVaŠ SR VEGA 2016
02.03.2015 30.04.2015 SAV VEGA SAV 2016
02.09.2014 14.11.2014 APVV Výzva APVV VV 2014
03.03.2014 30.04.2014 MŠVVaŠ SR Výzva VEGA 2015
03.03.2014 30.04.2014 MŠVVaŠ SR Výzva VEGA SAV 2015
03.03.2014 30.04.2014 MŠVVaŠ SR Výzva KEGA 2015
27.05.2013 29.07.2013 APVV Slovensko – Srbsko 2013
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4