Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Predsedníctvo SAV vypísalo výzvu na podávanie žiadosti o finančný príspevok (grant VEGA) na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2020

Dátum otvorenia: 1.3.2019
Dátum a čas uzavretia: 26.4.2019 do 14. hod

Viac info web SAV

Prihlasovací formulár ONMP k výzve VEGA / VEGA SAV 2020 

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4