Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Projekt ImageInLife schémy MSCA – ITN vás pozýva na konferenciu: Podpora výskumu v rámci EÚ

Konferencia sa bude zaoberať financovaním výskumu a mobility v rámci EÚ – príďte a získajte informácie o finančných prostriedkoch EÚ pre vašu výskumnú činnosť, o možnostiach doktorandského štúdia a mobility.

Kedy: 19. februára 2019 od 13:30 hod.

Kde: Akademický park, Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, Bratislava

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach:

imageinlife.eu

h2020.cvtisr.sk

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4