Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018 

Dátum otvorenia: 13. 9. 2018

Dátum uzavretia: 13. 11. 2018, 12:00

Viac info - web APVV

Prihlasovací formulár ONMP k výzve APVV VV 2018

Informácie ONMP k aktuálnym výzvam

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4