Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

Program LIFE spustil výzvu na predkladanie projektov v roku 2018. Tento rok investuje takmer 400 miliónov eur do ochrany prírody, ochrany životného prostredia a opatrení na ochranu klímy.

Viac info o výzve

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4