Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019.

Dátum otvorenia: 26.3.2018
Dátum a čas uzavretia: 27.4.2018 do 14. hod

Viac info web MŠVVaŠ SR

Informácie ONMP k výzve KEGA

Prihlasovací formulár ONMP k výzve KEGA 2019 

 

Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4